CB radio klub


Prva tehnička udruga, CB radio klub Križ, koja je i danas aktivna na području Općine Križ, osnovana je u 26.11.1994. godine. Prvi predsjednik je bio Stjepan Furjan, dopredsjednik Edo Bulka, tajnik Vlado Šušak. Klub danas broji 15-tak članova.

  • Predsjednik: Davor Klajn
  • Potpredsjednik: Željko Linardić

Web: https://www.cb-radio-klub-kriz.hr/