Obustava Javnog natječaj za dodjelu financijske potpore programima udruga članica ZTKOK za 2020. godinu


Sukladno odluci Općine Križ (KLASA: 630-01/20-01/01, URBROJ: 238/16-03-20-3) od 01.04.2020. o obustavi isplate sredstava prema Zajednici tehničke kulture Općine Križ i sukladno odluci IO ZTKOK od 05.05.2020. obustavlja se Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima udruga članica ZTKOK za 2020. godinu.